Наукова та видавнича робота кафедри  

У 2011 році кафедра завершила роботу над комплексною науковою темою "Розробка методології та адаптація існуючих методик оцінки нервово-психічного розвитку дітей із різним станом здоров'я", № держреєстрації 0107V004052. Робота була запланована у 2006 році терміном на 5 років. Відповідальними виконавцями є: проф. Нечитайло Ю.М., доценти Ковтюк Н.І., Шкробанець І.Д., Безрук В.В., Попелюк Н.І., Нечитайло Д.Ю., асистенти Буряк О.Г., Годованець О.С.
Всього було опубліковано 210 наукових робіт за даною темою. Крім того за цей час було отримано 7 патентів, 6 рацпорпозицій, 5 інформаційних листів. В рамках даної теми було захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертації.


Назад

Hosted by uCoz