ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
Головна сторінка
Головний корпус
Головний корпус(інший ракурс)
Лекційна зала
Кафедра пропедевтики дитячих хвороб почала функціонувати згідно наказу ректора з 25 січня 1995 року, у зв’язку з переходом на нову навчальну програму, яка передбачала розширене вивчення студентами педіатричних предметів впродовж 5 років. В той період було заплановано створення нових педіатричних кафедр і першою з них стала кафедра пропедевтики дитячих хвороб (до 2000 р – кафедра дитячих хвороб №2). Кафедра почала функціонувати на клінічних базах Чернівецької міської дитячої лікарні №1 та Чернівецького обласного радіо-екологічного диспансеру. На той час штат кафедри налічував 8 співробітників: завідувач кафедри, доцент, к.мед.н. Ю.М. Нечитайло, старший викладач, к.мед.н. І.Є.Лоскутова, асистенти к.мед.н. Р.І.Каланча, к.мед.н. Т.В.Сорокман, В.В.Тимощук, О.В.Макарова, Л.В.Мельничук, Н.О.Попелюк. У зв’язку з реорганізацією у 2000 році відбулися зміни у штатному складі і у подальшому кафедра поповнилася новими викладачами к.мед.н. І.Д.Шкробанцем, к.мед.н. С.Є.Фокіною, к.мед.н. Н.І.Ковтюк, к.мед.н. В.С.Хільчевською., к.мед.н. В.В.Безруком, к.мед.н. Стринадко М.М, к.мед.н. Д.Ю.Нечитайлом, О.Г.Буряком, асистентами-сумісниками Т.М.Міхєєвою, І.І.Сусаком, О.Г.Долженко.
На кафедрі проводилося викладання пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за здоровими та хворими дітьми, дитячих хвороб для студентів 6 курсу медичних факультетів та 3-4 курсів медсестринського факультету, велася підготовка лікарів-інтернів.
Лікувальна робота кафедри проводилася у профільних відділеннях лікарень: неврологічних, гастроентерологічному, нефрологічному, відділенні для дітей грудного віку та у міській дитячій поліклініці. Лікувально-діагностичний процес був спрямований не тільки на відповідну патологію, а і на профілактичні аспекти - на педіатрію розвитку, де вивчалися особливості формування кісткової та серцево-судинної систем у дітей, фізичний, психомоторний, репродуктивний та біологічний розвиток дітей. На основі обстеження більше ніж 6000 дітей міста та області була розроблена і впроваджена у клінічну практику валеологічна скринінгова методологія оцінки різних напрямків розвитку дітей та сформована нормативна база соматометричних та психометричних показників для дітей різного віку у вигляді вікових номограм. Значний вклад внесений у вивчення питань вигодовування дітей, лікування залізодефіцитних станів.
Кафедра підготувала значну кількість лікарів у інтернатурі із педіатрії, 6 клінічних ординаторів, магістрів медицини. Впродовж 5 років на тематичних удосконаленнях за трьома напрямками підвищили свою кваліфікацію більше 100 практичних лікарів.
Більшість викладачів мають вищу та першу лікарську категорію. Впродовж усіх років щотижня проводяться клінічні обходи завідувача кафедри та доцентів. На кафедрі з 1999 року функціонує кабінет ультразвукової діагностики, в якому тривалий час працювала доцент С.Є.Фокіна. Виконувалися сучасні ультасонографічні дослідження: діагностика дисплазії та звивиху кульшових суглобів у дітей грудного віку, сонографія легень, підшкірної клітковини та ендокринних органів (щитовидної залози, наднирників).
За час свого функціонування на кафедрі підготовлено та захищено 2 докторських, 9 кандидатських дисертацій та 7 магістерських науково-кваліфікаційних робіт, тематика яких носила прикладний характер присвячений різним аспектам лікування та профілактики захворювань у дітей. Доцентом В.В.Безруком був запропонований і апробований новий спосіб лікування залізодефіцитних станів та залізодефіцитних анемій у немовлят. Робота була виконана на сучасному автоматичному гематографі. Дисертаційна робота доцента Н.О.Попелюк була присвячена важливій проблемі дитячої гастроентерології – діагностиці та лікуванню гелікобактер асоційованих захворювань гастродуоденальної зони.
Опубліковано більше 850 наукових робіт, випущено 2 компакт-диски (“Гельмінтози у дітей”, „Вітальні системи дитячого організму”), видано 12 навчальних посібників, 4 монографії, 2 методичних рекомендацій, 8 інформаційних листків, отримано 12 патентів на винаходи, 27 свідоцтв на рацпропозиції. В практику охорони здоров’я впроваджено 6 власних нових методів діагностики та лікування дітей.
Проведено 2 науково-практичних конференції разом із фірмами „Нутриція” та „Гедеон Ріхтер” та п’ять Міжнародних науково-практичних конференції „Здорова дитина” з 2000 по 2007 рр. присвячених питанням розвитку здорових дітей, харчування та вигодовування немовлят. Більше 20 виїздів та науково-практичних конференцій проведено у Кельменецькому районі Чернівецької області. У значній частині заходів приймали участь представники фармацевтичних фірм, які знайомили практичних лікарів із новинками сучасних лікарських засобів та продуктів харчування.
Кафедра має дружні зв’язки з науковцями інших країн. Стажування з клініко-екологічних проблем у м. Празі впродовж 1997-2001 р.р. пройшли професор Ю.М.Нечитайло, доценти Н.І. Ковтюк, В.С.Хільчевська, С.Є.Фокіна. Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій (Польща, Великобританія, Чехія, США), з’їздах, конгресах та конференціях педіатрів України та СНД. Доцент Н.І. Ковтюк пройшла двомісячне стажування у клініці дитячої неврології у м.Клагенфурт (Австрія), а доцент С.Є.Фокіна стажувалася з питань УЗД обстежень у діагностичному відділенні університетської клініки м. Оломуц (Чехія).
За час існування кафедри Сорокман Т.В. захистила докторську дисертацію та на даний момент займає посаду декана і завідувача кафедри педіатрії та медичної генетики. Доцент Шкробанець І.Д. займає посаду начальника Головного управління охорони здоров’я Чернівецької обласної держаної адміністрації, отримав почесне звання „Заслуженого лікаря України”. Завідувач кафедри проф. Ю.М.Нечитайло нагороджувався Грамотами Міністра Охорони здоров’я та почесним знаком Чернівецької облдержадміністрації „Медицина Буковини”.


ZEN Vajra. © 2010
Hosted by uCoz